תאגידים

שי ורשר

ייעוץ לניהול הון והשקעות בעמותות וחברות בע"מ

הקמת ועדת השקעות בעמותות וחברות בע''מ
עבודה מול CFO ומנכ''לים
קביעת מדיניות השקעות
בקרה שוטפת על קיום המדיניות

קיומנו מושתת על בניית
מערכות יחסים מקצועיות ארוכות טווח עם לקוחותינו,
המבוססות על אמון, מקצוענות ויושרה