מדוע כל חברה בע"מ צריכה ועדת השקעות?

חברות רבות מגיעות למצב שבו קשה להן להתמודד עם הצלחה. דווקא בחברה שצוברת רווחים משמעותיים יש הכרח לקיים החלטות השקעה מושכלות באמצעות הליך מסודר וברור.
הכרח נוסף לחברות מצליחות הוא לכנס ועדת השקעה אחת לרבעון. ועדת ההשקעה יכולה להיות מורכבת משילוב כזה או אחר של עובדים ובעלים של הארגון ויועצים מקצועיים חיצוניים בעלי ניסיון רב. תפקיד הוועדה לבצע בירור של הצרכים הפיננסיים, דרך בדיקת המצב הקיים ועד לתוצר סופי של קביעת מדיניות ההשקעות המתאימה ביותר וגופי ההשקעה המתאימים ביותר לאותו ארגון.
מניסיוננו קיומה של ועדת השקעה הפועלת באופן סדיר, עשויה להשיא ערך משמעותי לארגון לאורך זמן בהתנהלות הפיננסית שלו עם רווחי החברה.

דילוג לתוכן