פרטיים

שי ורשר

ייעוץ פיננסי לניהול הון, פנסיה ונכסים

התאמת אפיקי השקעה
ניהול חיסכון פנסיוני
ליווי פיננסי שוטף של ההון הנזיל
ניהול מעבר הון בין דורי
הדרכת הדור הבא

קיומנו מושתת על בניית
מערכות יחסים מקצועיות ארוכות טווח עם לקוחותינו,
המבוססות על אמון, מקצוענות ויושרה